Slutet av banan, ser jag fel eller fattas det en gås? När försvann den?