Domsluten blir jobbigare för varje ekipage, förstärkning med en linjeman och gåsinsamlare.