Kep har förstått att det är gässen som ska vallas!