Bodil har invändningar mot banans sträckning, banan borde VISST gå en tur igenom ladugården!
Där ligger ju vätskekontrollen!