hur hon än sprang och letade så hittade hon inga vallningsbara djur alls på banan. Tiden gick ut före första grinden!