Våra valpar är alltid registrerade i SKK, efter Godkända Vallhundar. Föräldrarna är HD-fria och ögonspeglade UA.

Valparna är vid leverans:

Registrerade i SKK

ID-märkta

Veterinärbesiktade

Vaccinerade

Avmaskade

Dolda fel-försäkrade i 3 år.

Vi säljer valpar till valpköpare som i första hand är intresserade av att valla med sin hund.

Vi följer upp de hundar vi säljer och finns till hands för att ge råd, tips och hjälp med träning om det behövs.