Bracetävlingen, halva flocken ska in i den öppna fållan..