Valpar

30.01.2023
Steira är parad med Rhydale Jack och vi hoppas på valpar i månadsskiftet mars/april. 🐾